Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Marketing

marketing

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το τμήμα Μάρκετινγκ είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και αποτελεσματική λειτουργία των επικοινωνιακών εργαλείων του Club (μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδα, εκδηλώσεις). Επιπλέον, αναλαμβάνει την μορφοποίηση και δημοσίευση τόσο των reports, όσο και των σημαντικών γεγονότων και ανακοινώσεων τα οποία είναι σχετικά με τους επιμέρους τομείς του Club. Το Τμήμα φέρει και ευθύνη ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με όλες τις προτάσεις marketing, όπως και με τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για είσοδο νέων μελών στο Club. Τέλος, η ομάδα μας δεσμεύεται για την ταχεία ανταπόκριση σε ερωτήματα και απορίες που διατυπώνονται από αναγνώστες και μέλη των social media accounts που διαθέτουμε.