Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Corporate Finance

Corporate Finance

Corporate Finance

Κυριοι στοχοι

Ο πρωταρχικός στόχος του τμήματος Corporate Finance είναι να παρέχει εταιρικές αποτιμήσεις για εισηγμένες εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε τις θεωρητικές γνώσεις που μας έδωσε το πανεπιστήμιο στον πραγματικό κόσμο έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εταιρικές αποτιμήσεις συνδυάζοντας την χρηματοοικονομική ανάλυση, μεθόδους αποτίμησης και στρατηγικές αξιολογήσεις. Επιπρόσθετα, σκοπεύουμε να βοηθήσουμε τους συναδελφους μας στη προετοιμασία τους για το CFA Institute Research Challenge. Επίσης, σκοπεύουμε να δημοσιεύουμε σε ημερήσια βάση ειδήσεις της επικαιρότητας που αφορούν εξελίξεις του κόσμου των επιχειρήσεων παγκοσμίως όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές και χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

Corporate Finance

Αναλυσεις

Οι αναλύσεις για μετοχές θα δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση και θα έχουν ως στόχο να εκτιμήσουν τη δίκαιη αξία της εταιρείας. Το σχέδιο μας είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να καταλάβουν τον ρόλο του χρηματοοικονομικού αναλυτή και να τους παρέχουμε κάποιες απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες. Κάθε ανάλυση μας περιέχει περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου της εν λόγω εταιρείας και μαζί με την ανάλυση της ανταγωνιστικής της θέσης, προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Έχοντας εξετάσει τις κύριες πηγές εσόδων της εταιρείας, προχωράμε στην χρηματοοικονομική ανάλυση , προσπαθώντας να ερευνήσουμε τους κύριους δείκτες που άμεσα και έμμεσα παρέχουν μια καθολική εικόνα της εταιρίας (Μόχλευση, Περιθώριο EBITDA, Απόδοση επι των κεφαλαίων). Για να εκτιμήσουμε την δίκαιη τιμή της εταιρείας και να τη συγκρίνουμε με τη τρέχουσα τιμή, εφαρμόζουμε τεχνικές αποτίμησης όπως των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) και των multiples.

Η ομάδα μας συνεργάζεται με το τμήμα των χρηματοοικονομικών αγορών ώστε τα μακροοικονομικά δεδομένα στις αναλύσεις μας να είναι όσο πιο ακριβή γίνεται.

Corporate Finance

CFA Institute Research Challenge

Το πανεπιστήμιο Πειραιώς συμμετέχει στο CFA Institute Research Challenge. Μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, φοιτητές από όλο τον κόσμο καλούνται να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν την δική τους αποτίμηση για μια εισηγμένη εταιρεία. Η ομάδα του Corporate Finance προσπαθεί συνεχώς να παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία στα μέλη του club ώστε να διακριθούν σε αυτό το διαγωνισμό.