Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Financial Markets

Financial Markets

Financial Markets

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Κύριος στόχος του τμήματος των Χρηματοοικονομικών Αγορών είναι η εκπόνηση και η δημοσίευση μιας εβδομαδιαίας ανάλυσης των εγχώριων και διεθνών αγορών. Καταγράφοντας και εξετάζοντας τους κύριους καταλύτες των κινήσεων στις διάφορες αγορές και γεωγραφικές περιοχές, τα μέλη του τμήματος κατανοούν σε πραγματικό χρόνο τα γεγονότα, προσφέροντας ταυτόχρονα μια σφαιρική και προσιτή ενημέρωση στις/ους αναγνώστριες/ες.

Financial Markets

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

Η ανάλυση μας αποδίδει περιληπτικά τις κινήσεις των αγορών και νέα που σχετίζονται με αυτές. Ξεκινώντας με τις εγχώριες αγορές μετοχών και ομολόγων, συνεχίζοντας με τις σημαντικότερες αγορές ανά την υφήλιο και καταλήγοντας στην περίληψη των γεγονότων της επόμενης εβδομάδας, ο/η αναγνώστης/τρια μπορεί να συλλάβει, πριν το εναρκτήριο κουδούνι, πως κινήθηκαν οι δείκτες και τα αξιόγραφα την εβδομάδα που πέρασε.

Financial Markets

ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

Η ομάδα μας αποτελείται από φοιτητές διαφόρων κλάδων και ιδιοτήτων. Χρησιμοποιώντας την εν λόγω ποικιλομορφία σε συνδυασμό με διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές και βάσεις δεδομένων όπως η Bloomberg, η ομάδα μας επικοινωνεί την προσωπική της αντίληψη των κινητήριων δυνάμεων των χρηματιστηριακών δεικτών. Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να δείτε τις προηγούμενες αναλύσεις μας στον σχετικό τομέα της ιστοσελίδας.