Skip to content

Report on the action of the previous Management 2021

  • by

Report on the action of the previous Management

ΔΡΑΣΕΙΣ 2020-2021

Απολογισμός της δράσης της Διοίκησης του Finance Club UniPi 2020-2021

Με το πέρας της θητείας μας ως Διοικητική Ομάδα του Finance Club UniPi, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά για την εμπιστοσύνη που έδειξε στην ομάδα μας, καθώς και όλα τα μέλη και τους συνεργάτες που μας συντρόφεψαν σε αυτήν την δημιουργική πορεία, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην επίτευξη του κοινού μας στόχου για γεφύρωση του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού κόσμου, αλλά και την ατομική εξέλιξη των μελών μας σε προσωπικό, επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο απολογισμό του έργου μας, αναφερόμενη στις δράσεις που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές:

Συνεργασία με την Bank of America. Κατά την διάρκεια της θητείας μας το Finance Club UniPi εγκαινίασε την σειρά «Meet the Global Markets Event Series sponsored by Bank of America» η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το AUEB Students’ Investment & Finance Club, επιτυγχάνοντας έτσι την πιο σημαντική για την ιστορία του Club συνεργασία με μία εκ των μεγαλύτερων τραπεζών παγκοσμίως.

Συνεργασία με την Εκπαιδευτική πλατφόρμα Finance Skills, μέσω της οποίας εξασφαλίσαμε για τα μέλη μας διαδικτυακά σεμινάρια και προνομιακές τιμές σε όλα τα εκπαιδευτικά πακέτα.

Συμμετοχή ως ιδρυτικά μέλη στην Κοινότητα UniPi Student Teams, μία ένωση εθελοντικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σκοπός της οποίας είναι η ενημέρωση της φοιτητικής κοινότητας για τις εθελοντικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Πιστεύουμε ότι μέσω της συμμετοχής μας σε αυτήν θα μπορέσουμε να προβάλουμε πιο αποτελεσματικά τις δράσεις του Club, ώστε όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας να έχουν τη δυνατότητα να τις γνωρίσουν και να συμμετάσχουν σε αυτές.

Συνεργασία με την Sharewise, μία χρηματοοικονομική πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις αγορές αξιογράφων και συναλλάγματος.

Σημαντική ήταν επίσης και η δραστηριότητα που αναπτύξαμε στον τομέα της εκπόνησης χρηματοοικονομικών εκθέσεων, στο πλαίσιο διαφόρων projects, μέσω των οποίων καταφέραμε αφενός να διασφαλίσουμε μία συστηματική ροή ποιοτικής ενημέρωσης για τους αναγνώστες μας και αφετέρου να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο των αναλύσεών μας με σημαντικά νέα στοιχεία, εξελίσσοντας περαιτέρω το έργο των προκατόχων μας.

Επίσης, κατά την διάρκεια της θητείας μας και χάρη στην πολύτιμη συνεισφορά των μελών μας, είχαμε την χαρά να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έξι συνολικά έργων και συγκεκριμένα:

▪ Την επιτυχημένη δημοσίευση της πρώτης από την σειρά εκθέσεων Valuation Reports με αντικείμενο μελέτης την χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση ελληνικών εισηγμένων
εταιρειών

▪ Την επιτυχημένη δημοσίευση των σειρών Technical Analysis Reports και Our Stock Pick of the Week, με εργαλείο ανάλυσης την τεχνική ανάλυση των αγορών αξιογράφων, εμπορευμάτων και συναλλάγματος∙

▪ Την υλοποίηση του πρώτου Industry report, που πραγματοποιείται συνεργατικά με το AUEB Students’ Investment & Finance Club και το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης∙

▪ Την υλοποίηση της νέας σειράς εκθέσεων που θα επικεντρωθεί στο πλαίσιο συμμόρφωσής των Ελληνικών εταιρειών με τους πυλώνες του ESG και η οποία βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού∙

▪ Τον σχεδιασμό και την επιτυχημένη πραγματοποίηση του πρώτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με σκοπό την εξοικείωση των μελών του Club με το απαιτούμενο από την αγορά εργασίας τεχνικό περιβάλλον του Microsoft Excel και, τέλος,

▪ Την συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό CFA Institute Research Challenge, όπου μέλη του Finance Club UniPi στελέχωσαν την ομάδα που εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση σε εθνικό επίπεδο.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων, κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2020-2021, πετύχαμε μεγάλη αναγνωσιμότητα του έργου μας ως Finance Club UniPi, πράγμα που ενισχύθηκε σημαντικά από την παρουσία μας στα social media, καθώς και την εκκίνηση νέων προωθητικών δράσεων όπως η ενσωμάτωση των Newsletters στην εβδομαδιαία ενημέρωση των αναγνωστών μας. Ανάμεσα στις περισσότερες από 5 χιλιάδες αποθηκεύσεις των 33 συνολικά αναλύσεών μας βρίσκονται αυτές των ανθρώπων της αγοράς, οι οποίοι μας προσέγγιζαν καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εκφράζοντας τόσο τα συγχαρητήρια και την υποστήριξη όσο και τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους μία συνεισφορά που αποτέλεσε για εμάς «τροφή για σκέψη» και πυξίδα στην πορεία μας όλο αυτό το διάστημα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε μέλος του Club που βρέθηκε κοντά μας τον τελευταίο χρόνο και συνέβαλε με τον τρόπο του στις δράσεις που υλοποιήσαμε μαζί. Ιδιαίτερα, όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύτιμη συνεισφορά τους την Δέσποινα Δαμάσκου, τον Φώτη Κανάτα, τον Σπύρο Κοντοπριά και τον Βασίλη Σκεύα οι οποίοι μας βοήθησαν από την αρχή να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε τις νέες δράσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Τέλος, απευθυνόμενη στα μέλη της απελθούσας Διοικητικής Ομάδας, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την Μαρία Βογιατζή, την Νεκταρία Κολαξίδου, την Άντζελα Μερτίρη, τον Πελοπίδα Παππά, τον Δημήτρη Πασχαλίδη και τον Ευάγγελο Δελημόση για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε σε όλη την διάρκεια της θητείας μας, αλλά και για την εργατικότητα και την αφοσίωσή τους στο κοινό μας όραμα για το Finance Club UniPi.

Ως Διοικητική Ομάδα, αναλάβαμε τα ηνία της κοινότητας τον Σεπτέμβριο του 2020, εν μέσω της κρίσης του COVID-19. Σήμερα, τα παραδίδουμε στην νέα Διοικητική Ομάδα, με την ευχή να συνεχίσει το δικό μας έργο που αφήνουμε ως παρακαταθήκη, αλλά κυρίως να υλοποιήσει με επιτυχία το δικό της όραμα. Θέλουμε να ξέρουν ότι εμείς θα είμαστε πάντα κοντά τους, αρωγοί και συμπαραστάτες σε όλες τις δράσεις που θα υλοποιήσουν και διαθέσιμοι για οποιαδήποτε συνεργασία.

Ήρα Σαραντίδη
Απελθούσα Πρόεδρος του Finance Club UniPi