Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

“Student Day – Early Career Planning”

  • από

“Student Day - Early Career Planning”

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς η πρώτη Student Day, από την Get Involved  σε συνεργασία με το Finance Club UniPi  με κύριους άξονες:
-Early career planning
-Student opportunities while in University

Στην ημερίδα, εκπροσωπήθηκαν Εταιρείες, Ινστιτούτα και ΜΚΟ, ενημερώνοντας τους φοιτητές για τις δραστηριότητες τους, παρουσιάστηκαν οι απαιτήσεις και τα ζητούμενα χαρακτηριστικά που χρειάζονται στη σύγχρονη αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα οι φοιτητές ενημερώθηκαν και για τα βήματα του Early Career Planning.

Ο βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν, οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου και να αντιληφθούν τη σημαντικότητα του προγραμματισμού των βημάτων για την καριέρα τους, στον ευρύτερο οικονομικό τομέα. Αυτό θα το επιτύχουν μέσω της συμμετοχής τους σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται και απευθύνονται στον χώρο του πανεπιστημίου, οι οποίοι μπορούν να τους προσφέρουν ευκαιρίες επιμόρφωσης και πρώτης επαφής με το χώρο εργασίας καθώς έτσι θα ευνοηθεί η εμπειρία και το βιογραφικό τους.